Свържете се с нас

Румъния

Адрес шосе Тудор Владимиреску № 393, бизнес парк Домнещ, Домнеш, окр. Илфов.

Email: office@gdaservices.com Телефон +4 0371 689 733

България

Адрес ул. Михаил Тенев 12, партер, бизнес център "Евротур", София

Email: office@gdaservices.com Телефон +359 885 955 998

Румъния

България

Имате нов проект? Свържете се с нас за обсъждане

Нашите проекти Свържете се с нас