Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт. Когато посещавате www.gdaservices.com , когато се свързвате с нас или когато използвате нашите услуги, вие ни поверявате вашата информация.

Целта на Политиката за поверителност на SC GREEN DESIGN AUTOMATION SRL, чрез уебсайта www.gdaservices.com , е да ви обясни какви данни обработваме, защо ги обработваме, колко дълго ги съхраняваме, дали и на кого ги изпращаме и като цяло какво правим с тях. Поверителността им е важна. Ние не рекламираме и не използваме вашите лични данни за цели, различни от посочените в политиката за поверителност. Вашата лична информация принадлежи на вас, така че ние правим всичко възможно да я събираме сигурно и да я обработваме внимателно. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети страни, без да ви информираме. Личните данни на клиентите и потребителите на www.gdaservices.com  ще бъдат използвани само за постигане на целта, за която са въведени.

Моля, прочетете внимателно този документ.

Сърфирайки из уебсайта www.gdaservices.com   или като се свързвате с нас чрез различни средства за комуникация, вие декларирате, че сте получили адекватно цялата информация относно обработката на вашите лични данни, благодарение на прочитането на този документ, наречен „Политика за поверителност”.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ще дефинираме някои термини по-долу, за да ви помогнем да разберете тази Политика за поверителност.

www.gdaservices.com  (или „Сайтът“) е презентационен сайт на SC GREEN DESIGN AUTOMATION SRL, със седалище на шосе Тудор Владимиреску, номер 393, пощенски код 077090, Бизнес парк Домнещ, Домнещ, Илфов, Румъния, телефон: 40 371 689 733, имейл office@gdaservices.com .

Когато казваме „GDPR“, имаме предвид Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”).

АКТУАЛИЗАЦИИ

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана и променяна по всяко време. Всички актуализации и промени в тази Политика влизат в сила незабавно след известие, което ще предоставим чрез публикуване на сайта и/или известие по имейл.

ВЪПРОСИ И ИСКАНИЯ

Ако имате въпроси или притеснения относно обработването на вашите лични данни или искате да упражните законните си права във връзка с данните, които съхраняваме, можете да ни пишете на имейл адрес: office@gdaservices.com .

КАКЪВ ВИД ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

а) Информацията, която ни предоставяте чрез доброволно попълване

Когато използвате формулярите на сайта, когато пробвате продукти през сайта, когато се свързвате с нас по телефон или имейл или комуникирате с нас по какъвто и да е начин, вие доброволно ни предоставяте информацията, която обработваме. Тази информация включва име, фамилия, имейл адрес, адреси за доставка, данни за фактуриране, телефонен номер, както и всякакви други данни, които доброволно предоставяте по време на процеса на достъп до уебсайта.

Тази информация се съхранява сигурно и поверително в нашата база данни. Ние не разкриваме и не прехвърляме информация на трети страни, освен при условията, посочени в тази Политика за поверителност, с изключение на законодателството на ЕС или друго национално законодателство, което ни задължава да разкриваме лични данни, или окончателно решение на съд на ЕС или национален съд.

б) Информация, която събираме автоматично

Когато разглеждате нашия сайт, може да събираме информация за вашето посещение на сайта. Тази информация може да включва вашия IP адрес, операционна система, браузър, активност при сърфиране и друга информация за това как сте взаимодействали със сайта. Може да събираме тази информация чрез използването на бисквитки или други подобни технологии.

ТИПОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ:

• Контактна информация – като име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и информация за вход;

• Информация за фирмата, към която принадлежите, вашата позиция, нуждите на компанията в областта на предлаганите от нас услуги

• Информация за вас и вашата кариера (чрез автобиографията, която можете да изпратите през страницата Кариери);

• Данни за удовлетвореността на потребителите и обратната връзка – като резултати за удовлетвореността на клиентите и проучвания за обратна връзка;

• Данни, събрани по време на вашето посещение на нашия уебсайт – като например данни, събрани чрез бисквитки и други данни, събрани автоматично, за да ви осигурим добро преживяване при сърфиране;

• Подробности като информация за трафика, данни за местоположение и други комуникационни данни (включително IP адрес и тип браузър), събрани чрез използването на услугите от вас;

• Информация за устройството, включително уникално идентифицирано устройство;

• Посетени страници и прегледано съдържание, достъпни връзки и бутони, посетени URL адреси преди и след използване на нашата услуга.

За повече информация относно бисквитките и как да ги управлявате, прочетете Политиката за бисквитки.

КОЕ Е ЗАКОННОТО ОСНОВАНЕ ЗА ОБРАБОТКАТА?

По отношение на данните, които ни предоставяте доброволно чрез попълване и изпращане на формуляри, като изпробвате продукти през уебсайта или като се свързвате с нас по какъвто и да е начин, правното основание е „да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор“ ( член 6, параграф (1) буква б от Регламент (ЕС) 679/2016). Това включва и действия като контакт с цел получаване на информация и разяснения за подаване на оферта, преговори, същинско договаряне и всякакви други дейности, свързани с гладкото протичане на договора.

По отношение на данните, които ни предоставяте доброволно, евентуално чрез публикуване на коментар към статия в блога, основата на обработката е нашето правно задължение да подкрепим упражняването на правото на информация, но също така и нашият легитимен интерес да осигурим прозрачност и информация за читателите на блога.

Съгласно действащото законодателство, включително GDPR (приложим от 25 май 2018 г.), вашето съгласие не се изисква в ситуация, в която обработването е необходимо за изпълнение на стъпки за сключване на договор, изпълнение на правно задължение или легитимен интерес .

По отношение на данните, които събираме автоматично чрез използването на бисквитки или други подобни технологии, основанието за обработка е съгласието. С достъпа си до сайта Вие валидно давате съгласието си за обработка.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

– Чрез посещение на нашия уебсайт, създаване и активиране на вашия акаунт (напр. за функции за поддръжка), поръчване на продукт или услуга чрез формуляри за контакт, участие в нашите кампании, създаване на продуктова оценка или изтегляне и използване на приложение;

– От публично достъпни източници;

– От социалните мрежи, напр. Facebook/LinekdIn/YouTube, ако решите да ги използвате, за да улесните връзката с нашите сайтове/приложения.

Можете да изберете да не предоставяте определени видове лични данни. Това обаче може да засегне способността ни да ви предоставяме определени услуги, продукти или промоционални оферти, както и способността ви да използвате определени функции, приложения и/или услуги на уебсайтовете.

Може също така да комбинираме предоставените от вас лични данни с друга информация, събрана онлайн или офлайн, до степента, разрешена от приложимите закони, включително информация, предоставена от трети страни, и да я използваме или споделяме за целите, описани в тази Политика относно личните данни. Можем да анонимизираме информацията, която събираме (което означава, че тя вече не може да бъде свързана с вас и следователно вече не представлява лични данни).

С КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ДАННИТЕ?

За да ви предоставим продуктите и услугите, които сте поискали, или информация за тях;

За да помогнем за разработването, тестването, подобряването и модифицирането на нашите продукти и услуги;

За да Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако преди това сте дали своето доброволно съгласие в това отношение;

Вътрешни бизнес цели, включително сигурност, анализи, одит за нашите основни бизнес дейности;

За да тълкуваме вашата обратна връзка, когато оценявате/преглеждате нашите продукти или услуги;

За да тълкуваме и управляваме нашите уебсайтове и приложения, включително онлайн регистрация;

Да предприеме необходимите действия за сключване на договор;

За да отговорим на вашите въпроси и заявки;

За защита срещу кибератаки.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ?

Ще съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото се изисква от закона или както се изисква от горепосоченото. Освен ако няма законово изискване, ние ще съхраняваме информация за вас само толкова дълго, колкото е необходимо за целта или целите, за които е била събрана.

След като периодът на обработка, посочен по-горе, изтече и SC GREEN DESIGN AUTOMATION SRL вече няма правни или легитимни причини да обработва вашите лични данни, данните ще бъдат изтрити в съответствие с неговите процедури, което може да включва архивиране, анонимизиране или унищожаване на техните.

КАК РАЗКРИВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Няма да разкриваме вашите данни на трети страни за техни собствени маркетингови или търговски цели без вашето съгласие. Въпреки това, за целите на обработката, посочени по-горе, ние може да споделяме или разкриваме вашите лични данни на следните субекти:

Доставчици на услуги. Можем да разкрием вашата информация на други компании, които ни предоставят услуги и действат като наши пълномощници, като компании, които ни помагат с фактуриране, счетоводство, плащания, доставка, финансиране, комуникация, промоция или които изпращат имейли от наше име. Тези субекти са избрани с особено внимание, за да се гарантира, че отговарят на специфичните изисквания за защита на личните данни, които не използват за цели, различни от посочените.

Съдилища, прокурори или други публични органи за спазване на закона или в отговор на задължителен съдебен процес.

На други страни с ваше съгласие или инструкции.

За да изпълним горното, може да прехвърлим вашите данни на субекти, базирани в страни извън Европейския съюз, като тези, които извършват маркетингови услуги, уеб хостинг, платформи за онлайн магазини. Тези субекти са внимателно подбрани и са напълно съвместими с GDPR.

ВАШИТЕ ПРАВА?

Ако се намирате в ЕС или вашите лични данни се обработват от нашата компания по начин, различен от посочения в тази политика, имате следните права:

Право на оттегляне на съгласие: Ако обработката се основава на съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време и безплатно, като изпратите имейл до office@gdaservices.com  с тема „оттегляне на съгласието“.

Право на подаване на жалба до надзорен орган.

Право на правосъдие.

Право на достъп: Вие имате право да получите от нас потвърждение, че личните Ви данни се обработват или не и ако е така, имате право на достъп до тези данни.

Право на коригиране: Имате право да получите от нас, без неоправдано забавяне, коригиране на неточни лични данни, които се отнасят до Вас. Имайки предвид целите, за които са били обработвани данните, Вие имате право да получите попълване на личните данни, които са непълни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Право на изтриване на данни („правото да бъдеш забравен“): В ситуации, когато (1) данните вече не са необходими за изпълнение на целите, (2) съгласието е оттеглено и няма друго правно основание за обработка, ( 3) възразявате срещу обработването и няма по-важни законови причини за обработването или (4) личните данни са били обработени незаконосъобразно, имате право да изискате изтриване на данните, които се отнасят за вас, без неоправдано забавяне.

Право на ограничаване на обработването: Вие имате право да получите от нас ограничаване на обработването, ако е налице един от следните случаи:

(a) оспорвате точността на данните за период, който ни позволява да проверим точността на данните;

(б) обработването е незаконосъобразно и Вие възразявате срещу изтриването на личните данни, като вместо това искате ограничаване на използването им;

(в) вече не се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на право в съда;

(г) сте възразили срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR за периода от време, в който се проверява дали нашите законни права имат предимство пред вашите права.

Право на преносимост на данните: Вие имате право да получите отнасящите се до Вас лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг оператор, без да възпрепятствате нас, ако:

(a) обработването се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR; и

б) обработката се извършва с автоматизирани средства.

Правото да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици, които ви засягат или по подобен начин ви засягат в значителна степен.

Нямате това право, ако решението е разрешено от правото на Съюза или вътрешното право, което се прилага спрямо администратора и което също така предвижда подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните интереси на субекта на данните; или

За да спрете да получавате промоционални съобщения, можете да следвате инструкциите за отписване, включени във всеки имейл.

Ако имате някакви въпроси относно тези права или ако искате да упражните някое от тези права, можете да го направите писмено, по имейл или чрез формата за контакт на www.gdaservices.com .

Моля, имайте предвид, че упражняването на тези права може да повлияе на способността ни да ви предоставяме определени продукти, функции или услуги.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

SC GREEN DESIGN AUTOMATION SRL ще предприеме подходящи технически и организационни мерки, като вземе предвид естеството на информацията и разходите за изпълнение, в съответствие с приложимите закони за защита на данните, включително изискване от доставчиците на услуги, бизнес партньорите или професионалните консултанти да използват подходящи мерки за защита на вашите лични данни.

МОЛЯ, ЗАПОМНЕТЕ СЛЕДНОТО:

Ще се опитаме да отговорим на всички искания в рамките на 30 дни. Крайният срок обаче може да бъде удължен по конкретни причини, свързани с конкретното законово право или сложността на вашето искане.

Ограничение на достъпа: В определени ситуации може да не сме в състояние да ви предоставим достъп до всички или част от вашите лични данни поради законови изисквания. Ако откажем вашето искане за достъп, ще ви информираме за причината за отказа.

Невъзможност да ви идентифицираме: В някои случаи може да не успеем да търсим в личните ви данни поради идентификаторите, които предоставяте в заявката си. Пример за лични данни, които не можем да видим, когато ни предоставите вашето име и имейл адрес, са данните, събрани чрез бисквитки на браузъра.

В такива случаи, когато не можем да ви идентифицираме като субект на данни, ние не можем да изпълним вашето искане, освен ако не предоставите допълнителна информация, за да позволите идентифицирането.

КАК УПРАЖНЯВАТЕ ПРАВАТА СИ

За да упражните законните си права, моля, свържете се с нас на e-mail office@gdaservices.com  или на телефони: +40 371 689 733 за Румъния или +359 885 955 998 за България.