ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Като главен предприемач осигуряваме всички ресурси, необходими за успешното изпълнение на договорените проекти. Поемаме отговорност за целия проект, така че той да бъде изпълнен при установените условия, в договореното време и разходи.

 • Доставя всички строителни материали
 • Предлага работна сила
 • Осигурява необходимото оборудване
 • Предоставя услугите, необходими за изграждането на проекта
 • Надзор и координация както на собствен, така и на подизпълнителски персонал и дейността на обекта
 • Поддържа връзки с държавните органи във всичко свързано с проекта
Контакт

УЛЕСНЕНИЕ & ПОДДРЪЖКА

Грижим се както за правилното функциониране на цялото оборудване и инсталации, така и за самата сграда, поддръжката на помещенията, собственост на нашите клиенти.

 • Поддръжка на сгради
 • Електрически инсталации
 • Санитарни инсталации
 • Термо инсталации, климатизация и вентилация
 • Фриго инсталации
 • Противопожарни инсталации
 • Слаботокови инсталации
 • Автоматични врати

ДИЗАЙН & ИЗГРАЖДАНЕ

Ние сме свързващата точка, която кара плановете да оживяват, от етапа на проекта до действителното предаване на бенефициентите.

Предоставяме цялостно решение: дизайн, проектиране и изпълнение.


 • ДИЗАЙНЕР

 • ПРОЕКТАНТ

 • ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ползи

  • Ефективност на разходите
  • Подобряване на времето за изпълнение
  • Подобряване на времето за вземане на решения
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРОЕКТИ TURN KEY

Проекти до ключ, базирани на изискванията, стандартите и бюджетите на бенефициентите.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

НАДЛЕЖНА ЮРИДИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ & ЗАКУПУВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ & ЛИЦЕНЗИРАНЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Имате нов проект? Свържете се с нас за обсъждане

Нашите проекти Свържете се с нас