Хората на GDA – Силвиу Казамон

1) Ще започнем с най-трудните въпроси: Как се казвате и какво правите в групата?

Казвам се Силвиу Казамон и съм част от отдела за придобивки.

2) И още нещо: от колко време работите в компанията?

Бях нает на 01.04.2021 г. и това прави година и почти три месеца до днес.

3) Помните ли още как стигнахте до работата в GDA?

Категорично!

Моят колега Даниел Ене търсеше служители и един от начините, по които се опита да постигне целта си, беше да помоли бившия си професор в колежа за препоръка. Случайно се оказах студент на същия професор и така стигнах до интервюто.

4) Какво ви привлече в GDA?

Колективът, енергията и това, че на обяд обядваме всички заедно.

5) Има ли нещо, което открихте н GDA, а на друго място – не?

Това, което най-много привлече вниманието ми, е гъвкавостта и отвореността да приемаш неуспеха като част от процеса на учене.

6) Имаше ли момент, в който ви е било трудно?

Имаше няколко пъти, когато ми беше трудно, но най-забележителният досега се случи точно тази седмица. В момента, в който осъзнах, че може би съм поел повече отговорности, отколкото бих могъл да изпълня за определено време.

7) Как се справихте с него?

Ами фокусирам се върху това да довършвам всичко, което съм предприел, така че това да не се отразява по никакъв начин на работата на колегите ми.

8) Опишете преживяването си в GDA с една дума, коя е тя?

Страхотно ?

9) Имали ли сте идол в живота или човек, който ви вдъхновява в това, което правите?

Да, David Goggins ?. https://www.youtube.com/watch?v=JV8mIfjwPeM

Вътрешният ми дух.

Имате нов проект? Свържете се с нас за обсъждане

Нашите проекти Свържете се с нас